PAMA Paweł Majchrzycki
91-725 Łodź ul. Strykowska 22c
042 656 713
0 602 610 913
pama1@onet.eu

NIP: 726-025-71-59
REGON: 100389621
BANK: PKO BP S.A. I Odział w Łodzi
NR. KONTA: 86 1020 3352 0000 1202 0120 1433